• <div id="gci20"></div>
 • <tt id="gci20"><code id="gci20"></code></tt>
 • <tt id="gci20"><code id="gci20"></code></tt>
 • <input id="gci20"><code id="gci20"></code></input>
  <input id="gci20"><xmp id="gci20">
 • 发明专利

  发明专利

  线上提交材料,为你快速注册公司

  价    格:
  预约报价 套餐更优惠
  类    型:
  • 外观专利

   保护产品外形、包装等 3-6个月授权,10年保护期

  • 实用新型专利

   保护产品型状、构造等微创新 3-6个月授权,10年保护期

  • 发明专利

   保护产品创新和方法创新 1-2年授权,20年保护期

  联    系: